காதலை காதலிக்கு சொல்ல இது போதுமா !

வின்மினி போன்றவளே

கண்ணின் கருவிழியானவளே

என் உயிர்துடிப்பு நீயடி- நீ

இல்லையெனில் நான் பினமடி

உயிரை கொடுத்து விடு

என்னுயிரே

என்றும் நட்புடன்,
சரவண குமார்

2 thoughts on “காதலை காதலிக்கு சொல்ல இது போதுமா !

WRITE TO SARAV!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s