நட்பிற்கு இலக்கனம் !

நட்சத்திரமாய் விண்ணில் தோன்றியவளே

என் தோழியாய் நெஞ்சில் மின்னியவளே

உன் பிறப்பால் இந்நாள் பொன்னாலடி

பொன்னை விட மின்னுவது நம் நட்படி

உன் பிற்ப்பால் மகிழ்வது நாணடி

நம் நட்புதான் நட்பிற்கே இலக்கனம்

என்றும் நட்புடன்,
சரவண குமார்
Advertisements

4 thoughts on “நட்பிற்கு இலக்கனம் !

WRITE TO SARAV!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s